top of page

Entrenament en grup reduït

Classes grupals amb atenció personalitzada i progrés adaptat al nivell de cada persona

Es tracta de classes en grups de fins a 8 persones. Això ens dóna la possibilitat d'oferir una atenció molt propera i una supervisió constant dels exercicis quan la situació ho requereix.

D'aquesta manera ens assegurem una bona execució tècnica dels exercicis, reduïnt així el risc de lesió i millorant el progrés de cada participant.

Classes disponibles en grup reduït:

Entrenament funcional, Som Fit GAC, Hipopressius, Moviment conscient i Fitness suau.

Per què Entrenament en grup reduït?

Més 

motivació

Atenció personalitzada

Bon ambient

Opció de recuperar classes

Millora dels resultats

Tracte professional

Gimnas Calella.jpg
bottom of page